Karakteristikat

Karakteristikat

Duke u përpjekur për të siguruar cilësi të lartë të servisit Е-banking dhe për të qenë në hap me trendet bshkëkohore, Halkbank AD Skopje ofron beneficione të shumta në këtë pjesë.

Në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë mund të merrni informacione për cilin do produkt që e shfrytëzoni në Halkbank AD Skopje.

Е-bankingu juaj lejon kryerjen e transakcioneve në çdo kohë dhe nga kudo.

Përparësitë

Përparësitë

  • Mundësi për kontrollin e gjendjeve të llogarive Tuaja, kartelave debitore dhe kreditore, depozitave dhe kredive
  • Ekstrakt nga llogaritë Tuaja
  • Transakcione ditore
  • Transakcione të realizuara për periudhë të caktuar
  • Të gjitha llojet e pagesave – në denarë, deviza si dhe krijim të shablloneve
  • Të gjitha transakcionet tjera që do i bënit në Degë

Përmes bankingut elektronik mundeni plotësisht të menaxhoni me llogaritë Tuaja

Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Si mund të aplikoj për e-banking?

Duhet që të vizitoni degën më të afërt të Halkbank AD Skopje dhe të aplikoni për banking elektronik për persona fizikë, duke plotësuar formularin.

Formulari është në dispozicion në veb faqen e Halkbank AD Skopje, në këtë link

prej ku mund të shkarkoni dhe plotësoni dhe pastaj ta dorëzoni personalisht në degën më të afërt. Pas aplikimit në degë dhe nënshkrimit të kontratës, në e-mail adresën Tuaj të regjistruar do të arrijë numri personal identifikues (LIB) të cilin bashkë me një të dhënë tjetër (numri i llogarisë transakcionale ose pseudo numri i kartelës debitore ose kreditore) mund ta shfrytëzoni për gjenerimin e emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit.

Udhëzimi më i detajuar gjendet në këtë link

Sa është kompenzimi vjetor për shfrytëzimin e bankingut elektronik për persona fizikë?

Kompenzimi vjetor për shfrytëzimin e bankingut elektronik për persona fizikë është 200 denarë dhe paguhet automatikisht nga llogaria Juaj transakcionale.

Çfarë dokumentacioni nevojitet?

  • Kërkesë për shfrytëzimin e bankingut elektronik për persona fizikë.
  • Kontratë për shfrytëzimin e bankingut elektronik për persona fizikë.

A ka nevojë për token?

Jo. Për shfrytëzimin e servisit bankingu elektronik për persona fizikë nuk ka nevojë për token. Për kontrollë të gjendjeve në llogaritë Tuaja, transakcionet, ekstraktet etj, mjaftojnë emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi. Gjatë kryerjes së transakcioneve, në telefonin Tuaj mobil të regjistruar do të dërgohet kod autorizues në formën e SMS porosisë, të cilin duhet ta fusni si autorizim gjatë pagesave.

Smart Kesh

SMART KESH

Tërheqja e parave të gatshme nga ATM-të e Halkbank AD Skopje pa përdorimin e kartelës.

Dedikuar për persona fizikë me llogari transakcionale aktive dhe kartelë debitore. Shërbimi i mundësuar mund të përdoret përmes bankingut elektronik dhe aplikacionit mobil.

Shërbimi mundëson fleksibilitet më të madh gjatë shfrytëzimit të parave të gatshme nga ana e shfrytëzuesve të bankingut elektronik të Bankës si dhe nga ana e të afërmëve të tyre ose personave të tretë, për të cilën vendos klienti.

Celulari i shfrytëzuesit të bankingut elektronik shndërrohet në pajisje për tërheqjen e parave të gatshme ose, pajisje për dërgimin e parave të gatshme personave të tjerë, të cilët edhe nuk duhen të jenë klientë të Halkbank.

Duke zgjedhur fushën SMART KESH përmes bankingut elektronik ose aplikacionit mobil e gjeneroni kodin 10 shifror i cili duhet të përdoret në ATM-të e Halkbank në kohëzgjatje prej 12 orëve.

Tërheqja e parave të gatshme pa kartelë tash është lehtë dhe në disa hapa.

*Udhëzim për Smart Kesh

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.