27.12.2018

Lajmërim

Të nderuar,

Në bazë të Vendimit të miratuar nga Bordi Drejtues i Halkbank SHA Shkup ju informojmë se nga 01.01.2019, Halkbank AD Skopje do të fillojë të paguajë komision mujor për mbajtjen e llogarive në valutë të huaj për persona juridik si më poshtë:

  • 100 denarë për llogaritë e klientëve rezidente
  • 8 euro për llogaritë e klientëve jorezidente

Komisioni për muajin janar do të bëhet më 31 janar 2019, për të gjitha llogaritë në valutë të huaj, pavarësisht nëse llogaria në valutë ka lëvizje gjatë muajit.

Jemi në dispozicion për informacione të mëtejshme.

Me respekt,
Halkbank SHA Shkup

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.