28.03.2018

Njoftim

Të nderuar klientë,

Halkbank AD Skopje i njofton klientët se do të kryejë korrigjim të normave të interesit të depozitave aktive për personat fizikë me normë të ndryshueshme të interesit, edhe atë për të gjitha depozitat në denarë me normë interesi mbi 2,80% dhe depozitat në deviza në euro me normë interesi mbi 1,40%

Norma e korrigjuar e interesit do të jetë 2,80 % për depozitat në denarë dhe 1,40% për depozitat devizore në euro dhe do të fillojë të përllogaritet nga од 01.04.2018.

Për informacione më të detajuara Ju lutemi të drejtoheni në degën tuaj amë.

Me respekt,

Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.