10.02.2020

Aktivitet HalkEco

Më 07.02.2020, në bashkëpunim me Pyjet e Maqedonisë, Halkbank ka kryer një aksion për mbjelljen e 6.000 drunjve në shpatet e Liqenit të Velesit Mlladost.

Ky vend vitin e kaluar ishte kapluar me zjarr katastrofik që shkatërroi sipërfaqe të madhe të pishave.

Drunjtë që i siguroi banka dhe që duhet të ndihmojnë për ripërtrirjen e sipërfaqeve të djegura dhe gjelbërimin e sërishëm të këtij lokacioni turistik, janë rezultat i fushatës HalkEco që filloi vitin e kaluar dhe ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për aktivitet më të madh fizik.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.