02.09.2020

Blini Fluturimthi

Normë fikse e interesit 7,7% e dedikuar për të gjithë klientët me të ardhura të rregullta mujore në bazë të rrogës/pensionit.

Kartela kreditore mundëson pagesa pa kontakt në rrjetin tregtar dhe tërheqjen e kesh-it nga banka ose bankomati.

Me Visa PayWave paguani në 2, 3, 6, 12 dhe 24 këste varësisht nga shuma e bërë në POS terminale, internet, ATM të Halkbank AD Skopje dhe të gjitha bankat e tjera në vend dhe jashtë vendit. Pagesa me këste nuk është zgjedhje e klientit dhe tregtarit, por është automatike varësisht nga shuma e transakcionit mbi të cilën do të llogaritet interesi.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.