02.04.2020

Njoftim

Të nderuar klientë,

Në pajtim me njoftimin e publikuar të bankës sonë për shtyrjen (vazhdimin) e detyrimeve kreditore dhe afatit për paraqitje të klientëve që dëshirojnë të vazhdojnë me pagesën e detyrimeve kreditore deri më 05.04.2020, Ju njoftojmë se përpunimi dhe dërgimi i faturave për kartelat kreditore për persona fizikë përmes e-mailit është anuluar.

Përpunimi dhe dërgimi i faturave me e-mail do të kryhet më së voni deri më 07.04.2020.

Klientët që nuk do ta pranojnë anulimin me e-mail do të detyrohen për borxhin e maturuar, kurse klientët që do ta pranojnë anulimin do u dërgohen faturat vetëm si informacion pa detyrim.

Me respekt,

Halkbank AD Skopje

Të rëndësishëm janë njerëzit


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.