12.03.2020

Njoftim për orar të shkurtuar të punës

Në përputhje me masat dhe brengat për punonjësit dhe klientët, Halkbank e shkurton orarin e punës të ekspoziturave në Ramstore dhe Retail Park.

Këto dy ekspozitura do të punojnë me orar pune prej orës 10.00 deri në ora 18.00 (në vend të orarit deri në ora 22.00 ) gjatë tërë kohëzgjatjes së masave.E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.