11.03.2020

Të Rëndësishëm Janë Njerëzit, kurse më e rëndësishmja është shëndeti i tyre!

Në kohën e ndërmarrjes së veprimeve për mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm të njerëzve, Halkbank i thërret klientët e saj që sa më shumë të drejtohen drejt kanaleve dixhitale për komunikim dhe shërbime bankare.

Platforma jonë për banking elektronik dhe celular do ta kryejë funksionin e shërbimeve bankare, nga cilido vend dhe në çdo kohë, pa e vizituar bankën. Degët dhe ekspoziturat janë në funksion të plotë, por në interes të shëndetit të njerëzve edhe Halkbank rekomandon sa më pak lëvizje dhe kontakte të drejtpërdrejta në degët e bankës.

Për të gjita pyetjet, konsultat dhe aplikimet lidhur me produkte të caktuara, ju inkurajojmë të na kontaktoni edhe përmes linjave të telefonit ose e-mail adresave të shënuara të degëve në faqen tonë të internetit: https://www.halkbank.mk/filijali.nspx si dhe përmes e-mail adresës: marketingho@halkbank.mk.

Për ndihmë shtesë në lidhje me bankingun tuaj elektronik, kartelat ose nevojave urgjente, në funksion e keni edhe shërbimin Help Desk 24/7 në numrin e telefonit 02/ 32 96 330 dhe postën elektronike: help24@halkbank.mk.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.