Карактеристики

Карактеристики

Промотивен период на производот е од 01.10 до 31.10.2020 год.

  • Минимален износ на вложување: 30.000 МКД / 500 ЕУР
  • Начин на исплата на камата: на крај на период на орочување или месечно
  • Тип на каматна стапка: фиксна
  • Рок на орочување: 13 и 25 месеци
  • Метод на пресметката на камата:  пропорционален (28-31/365-6)
  • Реорочување: автоматски се реорочува по истекот на период на орочување. При реорочување ќе се земат каматните стапки од генералното штедење со фиксни каматни стапки кои ќе бидат важечки според Одлуката за пасивни каматни стапки
  • Делумно повлекување на средствата: не е дозволено  пред истекот на периодот на орочување
  • Дополнителни уплати: На депозитот не може да се вршат дополнителни уплати пред истекот на датумот на доспевање
  • Предвремено раскинување: при предвремено раскинување на договорот на депозитот се пресметува камата по видување според тарифата на Банката, за целото време во кое средствата биле орочени.

При месечна исплата на камата, депонент е должен да ја врати на Банката разликата меѓу исплатената и новопресметаната камата, или Банката истата ќе ја одбие од основниот влог.

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

Каматни стапки за рочна или месечна исплата на камата:

Рок на депозитот  Годишни каматни стапки
МКД ЕУР
13 месеци 0,70% 0,50%
25 месеци 1,40% 0,90%


Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.