Општи информации

Халкбанк АД Скопје за прв пат нуди потрошувачки ненаменски кредит со животно осигурување за сите клиенти. Осигурителната полиса овозможува заштита на Вашиот имот од последица на несреќен сличај, сигурност во отплатата и заштита на целото семејство.

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк АД Скопје нуди фиксна каматна стапка за првите 2 години со рок на отплата до 120 месеци, БЕЗ трошоци за одобрување и БЕЗ трошоци за прдвремена ликвидација на кредитот. Овој тип на кредит може да се користи за вашите тековни потреби, а исто така и за рефинансирање на постоечки кредити од други банки.

Услови за кредит

  • Износ: до 1.200.000,00 МКД
  • Максимален рок: до 120 месеци 
  • Кредитна способност: согласно месечните примања
  • Камата: 6,70% фиксна каматна стапка за првите две години, за остатокот на периодот 8,00% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 3,25% зголемена за 4,75 пп) (СВТ 7,76%)*полисата не влегува во пресемтката за СВТ
  • Провизија за обработка на кредитот: 0%
  • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
  • Трошоци за кредитот:

350,00 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања), висината на трошокот на полисата за животно осигурување е во зависност од тарифата на осигурителното друштво

150 мкд - апликација за кредит

Често поставувани прашања

Колкава е сумата на полисата?

Висината на трошокот на полисата за животно осигурување е во зависност од тарифата на осигурителното друштво. Полисата се плаќа еднократно пред исплата на кредитот.

До која возраст може да се аплицира за кредит со животно осигурување?

Пристапна возраст за апликација за кредит со животно осигурување не постари од 65 години.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.