Општи информации

Општи информации

Искористете ја предноста на идеалните услови за потрошувачки кредит прилагоден на вашите потреби наменет за членовите на СОНК. Со овој производ, во нашата најблиска филијала побарајте го службеникот за кредитирање за финансиски совети при избор на производот кој се вклопува со вашите можности и потреби. Халкбанк АД Скопје за членовите на СОНК нуди атрактивна фиксна каматна стапка за првите 2 години од 4,9% , можност за поголем износ на кредит до 1.200.000 мкд и можност за одобрување на нов кредит по завршување на периодот на отплата на претходниот.


Предности

Предности

Халкбанк ви нуди атрактивни каматни стапки во текот на целиот рок на отплата на кредитот, погоден за постоечките клиенти како и за сите идни клиенти.

Услови за кредит

Услови за кредит

 • Износ: до 1.200.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Каматна стапка: 4,90 % фиксна за првите две години, за остатокот на периодот 6,50 % варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 2,25% зголемена за 4,25 пп ) (СВТ 6,24%)
 • Провизија за обработка на кредитот: БЕЗ провизија за обработка на кредитот
 • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје 
  • 600 мкд годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот

(Клиентот склучува  Договорот за повеќегодишно осигурување со осигурителното друштво. Осигурeната сума е дефинирана во полисата)

 • Трошоци за кредитот:
  • 200 мкд - проверка во Македонско кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд апликација за кредит
  • меничен бланкет

* 6,24% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 4,90 % фиксна за првите две години, за остатокот на периодот 6,50 % променлива , рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД,  трошок за проверка во МКБ 200 МКД и трошок за полиса 600 МКД.

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

Прашања

Често поставувани прашања

Кои се поволностите од овој тип на кредит?

Почитувани,

Во соработка со синдикатот на СОНК направивме одлични услови за Вас, со  фиксна каматна стапка од 4,9% за 2 години, кредитна способност од ½ од Вашите примања, БЕЗ трошоци за обработка на кредитот, флексибилност во обезбедувањето и брзина во исплата на кредитот. Доколку имате потреба од поголем износ на кредит со кој ке се направи рефинансирање на Вашата кредитна изложеност во другите банки како и на вашата фамилија би можеле да ги погледнете условите на нашиот Хипотекарен кредит


Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.