Informacione

Informacione të përgjithshme

Halkbank AD Skopje ofron kredi banimi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Kredinë mund ta përdorni për blerje të banesës, blerje të shtëpisë dhe blerje të objektit afarist si dhe për rifinancimin e ekspozimeve tuaja nëpër banka të tjera për kredi banimi. Halkbank AD Skopje ju ofron kredi të volitshme banimi që ju përshtaten nevojave tuaja.

Nëse blini patundshmëri gjatë ndërtimit të saj, Banka bashkëpunon me këto ndërmarrje ndërtuese:

 • Turmak AD Skopje/Dzevahir Grup AD Skopje  
 • LIMAK DOO SkopjeЛимак Доо Скопје
 • ADSDP
 • ADORA INZENERING DOOEL Skopje
 • NASTEL dooel  Skopje,
 • GOLDEN ART DOO export-import Skopje,,
 • DABAR Dooel export-import Skopje,
 • SMS Shop,
 • ZSF Dooel,
 • DGU PELISTER – BITOLA DOO,
 • TAR INZENERING,
 • TIM INZENERING,
 • KAT KOSTOV,
 • HRISING – FS DOOEL/LUTARIKO DOOEL,
 • KAPITOL INZENERING DOO Skopje,
 • TRIM export import Ohrid DOO,
 • Fabrika KARPOSH AD Skopje,
 • DVA BRATA GRADITELI DOO Skopje,
 • MEGA D.O.O export-import Kumanovo,
 • HANTERS DOO export-import Skopje,
 • KODEKS KOMPJUTERI DOO Kavadarci 1619
 • DEVOMAK DOO Gevgelija
 • LINEA DOOEL Skopje
 • GRADBA PROMET DOO Kavadarci
 • PELAGONIJA AD Gostivar
 • LE-GO INZINERING LTD DOOEL Skopje
 • VEL SITI GRUP DOO Veles
 • DEA-KOM DOO GOSTIVAR
 • BETON AD Skopje
 • BISI DOOEL Skopje
 • BOKA RATON INZENERING DOO Skopje
 • GLOBAL BALKAN DVA DOOEL Gostivar
 • KRMZOV-MR DOOEL Strumica
 • GLIC DOOEL Kicevo 
 • VIGO INVEST DOOEL Bitola
 • BAUER BG Doo Skopje/ MEDIUM CONSALTING PRO DOOEL Skopje
 • ING A4 DOOEL Struga
 • ELENA LUKA HOME DOOEL Skopje
 • ZIKOL Dooel Strumica
 • DIG DOM INVEST grup DOOEL Stip
 • ICE LABS Doo
 • EUROGRADBA 2015 Doo Stip
 • LIKUFIKS DOOEL Kicevo
 • ELMA GRADBA Dooel Debar
 • Dragi Kom Dooel
 • TRGOCEMENT Doo
 • PANTER BUILDING Dooel
 • ALEKSIS 3 Dooel Skopje
 • Aksis Konsalting Dooe Strumica
 • 2B Invest Grup Dooel Stip
 • DELTA GRADBA ING Doo Kocani
 • SVISS GROUP SOLUTIONS Doo Tetovo
 • ROCEL Dooel Bitola
 • SARA 4 Sonja Dooel
 • TEKNOPOINT Dooel Debar
 • NG INZINERING Dooel Skopje
 • TD At&t Doo Ohrid
 • Eurobilding 2012 Dooel Ohrid
 • Tk-Inzenering Doo Skopje
 • Rojal Vase Dooel Skopje
 • Granap GNP Dooel Skopje
 • Evro stil M Strumica
 • Ranvej Inzenering Doo Strumica
 • DDM Inzenering Doo Ohrid
 • Prostor Doo Kumanovo
 • KAT-ING Gradba Doo Skopje
 • SANIK Inzenering Dooel/Marai Dooel
 • AGRO PRODZEK Veljanovi Dooel Skopje
 • AKSIOS 21 Dooel Skopje
 • UPM Grup Dooel / Hronomak Dooel Kumanovo
 • Mak Stroj Dooel Bitola
 • Bis Oil Doo Skopje
 • Globocki Dooel Skopje
 • Integra Konstarkshn Doo Gevgelija
 • MGI Invest LTD Dooel Skopje
 • Spektartermo Doo Skopje
 • Trpe Invest - Ohrid
 • Bekom Invest Dooel Bitola/Lapor Dooel Bitola
 • Toil Strukture Doo Skopje
 • Binjapi Inzenering Dooel Skopje 
 • Apeks Investment Dooel Skopje
 • Statik Grup Doo
 • Hamer Konstraction Doo Skopje
 • Aleksander Investment dooel
 • Boston Konstraksn Doo
 • Impeksel 2 Dooel
 • Evrogradba Inzenering Dooel Vasilevo
 • Emi Dooel Kicevo
 • B-oil Tetovo
 • Deni Internacional Strashko DOOEL
 • Monolit Grup DOO Shtip
 • Ribnici Rajska Gradina DOO Shtip
 • Darvage Dooel Skopje (owner: Dario Gechevski)
 • Pandev Dooel
 • BI Holding.
 • TP Fine Doo
 • Moding Dooel
 • BI Holding.
 • Global Impakt
 • Saf
 • Kolbiko
 • Platinum Grup
 • Cile Inzenering
 • M3
 • Intersoft
 • Balkan Gradba
 • Ka plus
 • Atlantis Invest Grup Doo
 • Planum
 • Gres Keramika Dooel
 • Sprina DOO Gevgelija
 • JIS Kompani Doo Debar
 • Elkom Dooel Strumica
 • Planum Dooel
 • Helga kompani
 • II Eki Kompani   Inzenering dooel Skopje 
 • Boming Doo Skopje
 • SV Invest Dooel Bitola
 • Forton MKA Invest Doo
 • Olimpik Dooel
 • Instalacija dooel
 • Bonanca
 • Galab
 • Dugojon
 • Bos Boj Inzenering
 • Infero
 • Celeski eden dooel
 • Linea
 • Atik/Premium pivo


Përparësitë

Përparësitë

Kredinë që ofron Halkbank AD është me normë më të ulët të interesit, afati kohor i shlyerjes është deri 360 muaj, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë dhe shumë lehtësira sa i përket kolateralit (sigurimit).

Norma e interesit

Norma e interesit dhe shpenzimet

 • Shuma: deri 200.000 EUR
 • Afati maksimal: 360 muaj
 • Grejs periudha: deri 12 muaj
 • Norma e interesit me pagë në Halkbank AD Skopje: 
  • 3,3% normë vjetore fikse të internetit për 10 vitet e para,
  • 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur (SVT 3,68%)
 • 1% kompensim për përpunimin e kredisë
 • Promocion: Deri më 30.06.2021 -  PA KOMPENSIM
 • PA shpenzime për vlerësimin e pronës
 • Polisë të domosdoshme nga aksidenti nga Halk Osiguruvanje AD Skopje 
  • 1000 mkd në vit për periudhë të barabartë me afatin e kthimit të kredisë

(Klienti nënshkruan Kontratë për sigurim shumëvjeçar me kompaninë e sigurimeve. Shuma e siguruar është e definuar në polisë)

 • Shpenzimet e kredisë: 200 MKD (kompensimi paguhet nëse aprovohet kredia), kambial, shpenzime noteriale.
 • Kompensimi për kthimin e parakohshëm të kredisë:
  Për kthimin e parakohshëm të kredisë, Banka llogarit kompensim të njëfishtë prej 3% të vlerës së shumës së kthyer parakohe, nëse kthimi bëhet me rifinancim me kredi nga ndonjë bankë tjetër, respektivisht 0% nëse kthimi bëhet nga mjetet vetanake. Për çdo kthim të parakohshëm të kredisë, përdoruesi është i obliguar që ta njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së kthimit
  Kompensimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka themeluar kontratë për hipotekë të prioritetit të rradhës, për kohëzgjatjen e Kontratës për kredi.
  Përdoruesi është i obliguar që të kryejë pagesën e këtij kompensimi, menjëherë pas marrjes së përllogaritjes nga ana e Bankës.
  Personat përgjegjës të Bankës për likuidimin e kredisë janë të obliguar që një ditë pas pranimit të mjeteve të pagesës së parakohshme, të kryejnë kontroll të pronës së paluajtshme përmes Kadastrit të SRM-së me fletëpronësi të re. 
 • Pjesëmarrja: minimum 15% pjesëmarrje
 • Aftësia kreditore: 1/2 nga të ardhurat mujore (me mundësi për bashkëhuamarrës).
 • Sigurimi/Kolaterali: Hipotekë në pronë të paluajtshme, kambial dhe deklaratë kambiali. 

* 3,68% SVT për shumën e kredisë prej 50.000 EUR, norma e interesit 3,3% fikse për 10 vitet e para dhe 4,00 pp + norma e ndryshueshme e interesit të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur, afati i kthimit 360 muaj, shpenzimi për aplikacion prej 150 MKD, shpenzimi për kontroll në BKM prej 200 MKD dhe shpenzimi për polisën nga aksidenti 1000 MKD.

** Në lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë të përfshira në përllogaritjen e SVT-së, lartësia e normës së kontraktuar të interesit dhe shuma e polisës.


Pyetjet

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Të hyrat e mia mujore janë të ulta. A ekziston mundësia për bashkëhuamarrës te kredia e banimit?

Halkbank AD ju jep të gjithë mundësitë për ti plotësuar nevojat Tuaja, kurse këtu është edhe mundësia për të pasur bashkëhuamarrës për kredinë tuaj.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.