Карактеристики

Заштедете  го Вашето време и пари користејќи ја Бизнис кредитната картичка на Халкбанк А.Д Скопје

Организирајте и раководете со Вашиот бизнис на едноставен и сигурен начин.

Visa Business кредитната картичка е интернационална картичка за правни лица. Картичката може да се користи за купување на добра и услуги (хотелско сместување, патувања, купување на опрема..) во земјата и во странство како и интернет трансакции (резервации по хотели, online купување на авионски билети и сл).

Картичките издадени од Халкбанк АД Скопје ги поседуваат највисоките стандарди за безбедност во интернет плаќањата (3D Secure - Verified by Visa - VbV и MC Secure Code).

Доколку не сте корисник на Visa Business кредитната картичката може да аплицирате  преку апликацијата или во најблиската филијала/експозитура на Халкбанк АД Скопје.

Доколку би сакале да бидете информирани за секоја Ваша трансакција преку СМС порака, Ве молиме пополнете и испратете ја Апликацијата за СМС инфо до најблиската филијала на Халкбанк А.Д. Скопје.

Предности

  • Со Visa Business кредитната картичка на  Халкбанк А.ДСкопје ќе си го поедноставите управувањето на Вашиот бизнис. Ви обезбедува значителна ефикасност во располагањето со средствата на правното лице и истата претставува сигурна поддршка во исполнувањето на ден-за-ден бизнис обврските.
  •  Употребата на бизнис платежните картички го подобрува квалитетот на Вашите бизнис патувања, ги прави Вашите исплати побрзи, поедноставни и побезбедни, ја намалува потребата за носење на готовина  и обезбедува лесна и транспарентна контрола на бизнис трошоците. 
  • 24/7 часовна поддршка за корисници насекаде во светот преку ХЕПЛ 24 контакт центар help24@halkbank.mk или на тел +389(0)2 3296 330
  • Бизнис картичките се практичен начин за плаќање на сите корпоративни клиенти.
  • Тие може да се издадат на неколку корисници и за секоја картичка издадена е можно да се дефинира лимит за потрошувачката на дневна и месечна основа во земјата и во странство
  • Можете да аплицирате за Visa Business крединтата картичка преку апликацијата или во најблиската филијала/експозитура на Халкбанк АД Скопје.

Провизии

Износ на кредитен лимит Врз основа на Кредитни политики  
Подигање на Готовина на банкомат на ХАЛКБАНК 1,5% или минимум 60,00 МКД
Подигање готовина на шалтерите на Банката 1,5% или минимум 60,00 МКД
Подигање готовина на банкомати на други банки 2% минимум 120,00 МКД
Исплата на шалтерите на други банки 2% минимум 120,00 МКД
Годишна членарина на основна сметка 1.200,00 МКД годишно
Годишна членарина по картичка 1.200,00 МКД годишно
Замена на уништена картичка (реиздавање на картичка)   300,00 МКД
Надоместок за итна изработка на кредитна картичка 600,00 МКД
Надоместок за издавање фактура Без надомест
Надоместок за блокирање на картичка Без надомест
Надоместок за деблокирање на картичка 60,00 МКД
Надоместок за неоснована рекламација 600,00 МКД
Надоместок за опомена 100,00 МКД
Каматна стапка
Трговци и лица од јавно право 10,50% годишно фиксна Нетрговци 11,25% годишно, фиксна  
Потрошениот износ во тековниот месец се враќа во целост до 10-ти наредниот месец  

Често поставувани прашања

Што клиентот треба да приложи како колатерал за бизнис картичка?

Обезбедување за бизнис картичка може да биде комбинација на следниве услови: 

  • Во рамките на Рамковната линија -договор  кој клиентот веќе  го користи во Халкбанк АД Скопје
  • Дозвола издадена од компанија/ сопственик на компанијата и / или менаџер на компанијата
  • Други инструменти прифатливи за Банката

Како можам да добијам извештај за мојата кредитна картичка преку e-mail?

Внесете ги потребните информации на компанијата во следното барање тука и контактирајте со најблиската филијала на Халкбанк АД Скопје.

Дали е потребна дополнителна картичка за плаќање во странство?

Корисникот на основната картичка и корисниците на дополнителните картички може да извршуваат трансакции секаде во светот каде што логото на  Visa логото е прикажано

Каде можам да аплицирам за бизнис кредитна картичка?

Во секоја филијала на Халкбанк можат да се направат сите банкарски активности кои ви се потребни како клиент. Во најблиската филијала на Халкбанк можете да побарате барање за бизнис картичка.

Аплицирај

Биди информиран за

ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТИ

Кажи ја Твојата потреба!

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.